Wat moet er worden geregeld als jullie gaan scheiden?

Als jullie besluiten om te gaan scheiden dan moet er veel geregeld worden. Ook als er geen minderjarige kinderen zijn is het zaak om alles goed uit te zoeken voordat jullie ieder je eigen weg gaan. Misschien zijn er schulden, of moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Ook kan er onenigheid ontstaan over de verdeling van spullen. Om te voorkomen dat jullie voor de rechter moeten uitvechten wie de broodrooster krijgt en wie het espresso apparaat kun je kiezen voor mediation. Steeds meer stellen kiezen voor scheiden zonder zorgen en laten zich bijstaan door een ervaren mediator. Dat kan ook heel nuttig zijn als er geen onenigheid is.

Wel of geen alimentatie?

Het is anno de 21e eeuw steeds minder gebruikelijk dat er voor een ex-partner alimentatie wordt betaald. Voor minderjarige kinderen ligt dat natuurlijk anders. Er moet een gedegen alimentatieberekening worden gemaakt om ervoor te zorgen dat beide ouders naar draagkracht blijven bijdragen in de opvoeding van de kinderen. Daarbij maakt het uiteraard verschil bij wie de kinderen de meeste tijd verblijven. Als de kinderen bij de moeder verblijven en alleen in het weekend bij de vader zijn dan heeft papa natuurlijk minder kosten en is de alimentatie hoger. Maar als twee ouders uit elkaar gaan en de kinderen bij beiden evenveel tijd doorbrengen dan is dat een andere situatie.

Geen ruzie in de rechtbank

Wil je geen ruzie in de rechtbank maar alles netjes regelen? Dan is het zaak om hiervoor de tijd te nemen, onder leiding van een objectieve mediator. Die zet alle afspraken die jullie willen maken op papier. Ze worden verwerkt in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Dit wordt vervolgens samen met het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank gestuurd. De rechter beoordeelt het verzoek en toetst of het convenant redelijk is en of beide partners hier uit vrije wil mee hebben ingestemd. Als dat zo is dan doet de rechter uitspraak. Het convenant wordt daarmee onderdeel van deze uitspraak. Dat betekent dat de afspraken daarin voor beide partijen bindend zijn geworden. Wil je er achteraf toch iets aan veranderen dan moet dat formeel via een verzoek tot wijziging bij de rechter.